WARSZTATY OCENY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAANGAŻOWANIA I TRANSPORTU

Warszawa, Polska 14-17 listopada 2022


Bezpieczeństwo materiałów promieniotwórczych podczas transportu wymaga szczególnej uwagi, ponieważ transportowany materiał znajduje się poza dobrze chronionymi obiektami i musi podróżować po publicznych drogach. Znaczenie bezpieczeństwa transportu materiałów radioaktywnych jest uznawane na arenie międzynarodowej i jest przedmiotem działań na całym świecie, w tym ze strony amerykańskiego Biura Bezpieczeństwa Radiologicznego (ORS) działającego w ramach Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego w strukturach Departamentu Energetyki USA. Warsztaty dotyczące współpracy w zakresie oceny zaangażowania i transportu mają na celu ułatwienie zrozumienia systemu bezpieczeństwa transportu i zbadanie możliwości przyszłych zobowiązań.